JavaScript

jQuery6

jQuery
(0 от 0 гласували)

jQueryСъдържание:
- Основи на jQuery
- Селекция и DOM Манипулация
- Събития и Chaining
- AJAX
- jQuery AJAX Методи
- Изпълнение на AJAX Заявки
- jQuery UI
- jQuery Widgets
- Реализация Drag and Drop
Може да изтеглите цялото видео от тук - ИЗТЕГЛИjQuery - Курс Многоплатформени мобилни приложения:https://mobiledevcourse.telerik.com
Лектор: Светлин Наков
Година: 2011 г.
jQuery

Коментари