Материали 1-10 от 62079

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА VI КЛАС 10 стр. очаква одобрение

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА VI КЛАС

Обучението по изобразително изкуство в прогимназиален етап е насочено към умения, знания и отношения, които формират цялостен и задълбочен интерес към постиженията на националната и световната художествена култура.
messi
0 0
Управление на луксозното хотелиерство 64 стр. очаква одобрение

Управление на луксозното хотелиерство

Чрез въвеждането на новите стандарти за класификация на хотелите във Франция се цели хармонизация на европейско ниво. Тя се отнася за независими хотели, членове на франчайзингови вериги и други хотелиерски вериги.
messi
0 0