Материали 41-50 от 10

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРИХОДИ 14 стр. очаква одобрение

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРИХОДИ

В специализираната литература публичните или държавните приходи се характеризират от различни позиции. В многообразието от мнения се откроява несъмненият факт, че те са важно понятие на публичните финанси и са неразделна част от консолидирания държавен бю
messi
0 0 0