Материали 51-60 от 10

ИНСТРУКЦИИ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ 14 стр. очаква одобрение

ИНСТРУКЦИИ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО „ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ“

Темата на курсовия проект по „Финансови пазари“ е анализ на две фондови борси по избор (без Българска фондова борса) или по-задълбочен анализ на една фондова борса.
messi
0 0 0
ЗАКОНИ ЗА УЧИЛИЩНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 0 стр. очаква одобрение

ЗАКОНИ ЗА УЧИЛИЩНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му
messi
0 0 0
ЗА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОФИЛ НА УЧИЛИЩНИТЕ ДИРЕКТОРИ 13 стр. очаква одобрение

ЗА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОФИЛ НА УЧИЛИЩНИТЕ ДИРЕКТОРИ

Приетият неотдавна Закон за предучилищното и училищното образо- вание определя училищния директор като „орган за управление и контрол на държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование” [
messi
0 0 0
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ 79 стр. очаква одобрение

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

Училището като специфична организация, създадена да удовлет- ворява потребността на обществото от целенасочено и системно об- разование и социализация на всяко ново поколение
messi
0 0 0
Туроператорска агентска и транспортна дейност 12 стр. очаква одобрение

Туроператорска, агентска и транспортна дейност

Хотелското настаняване е основна туристическа услуга. Клиентите се настаняват в хотел, мотел, ваканционно селище, къмпинг, вила, хижа, или друг вид заведение за настаняване.
messi
0 0 0
КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ 0 стр. очаква одобрение

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ

За проучване на общественото мнение по проблема, предварително е изработен Модел за Анкета, който е представен в Приложение 1. Анкетата се състои от 19 затворени въпроса, а анкетирането се проведе през 2019 г. Резултатите от него са представени в раздел Р
messi
0 0 0