Материали 71-80 от 10

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 5 стр. очаква одобрение

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Основната цел на политиката на солидарност е да подкрепя завършването на единния пазар и да коригира дисбалансите чрез структурни мерки в помощ на изоставащите райони или на срещащите трудности промишлени отрасли. С
messi
0 0 0
КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ В МАЛКИЯ ГРАНИЧЕН ГРАД ИВАЙЛОВГРАД ТУТРАКАН 80 стр. очаква одобрение

КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ В МАЛКИЯ ГРАНИЧЕН ГРАД (ИВАЙЛОВГРАД, ТУТРАКАН)

Културата се отличава с разнообразни проявления. Няма едно-единствено определение за култура, но съществуват много и различни варианти за описание на културата.
messi
0 0 0
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 51 стр. очаква одобрение

„ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ.”

Компетентността „Умение за самостоятелно учене” се дефинира в европейската референтна рамка като способност на индивида да се ангажира със и да продължава обучението си, да организира собственото си учене, включително чрез ефективно управление на необходи
messi
0 0 0
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 0 стр. очаква одобрение

„ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ.”

Компетентността „Умение за самостоятелно учене” се дефинира в европейската референтна рамка като способност на индивида да се ангажира със и да продължава обучението си, да организира собственото си учене, включително чрез ефективно управление на необходи
messi
0 0 0
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 39 стр. очаква одобрение

„ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ.”

Анализ на взаимоотношението: „наука – културно-образователна област – учебен предмет – учебни програми” в контекста на междупредметните връзки.
messi
0 0 0
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 27 стр. очаква одобрение

„ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ.”

“Класическа” дефиниция – оценка = бележка – нормативно регламентирано преценяване на нивото на усвоени знания в контекста на утвърдени държавни стандарти
messi
0 0 0