Материали 81-90 от 10

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 97 стр. очаква одобрение

„ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ.”

Основна цел на всяко измерване е да получим информация, която да ни позволи да реагираме адекватно при вземането на решение.
messi
0 0 0
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 88 стр. очаква одобрение

„ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ.”

Място и роля на нормативната документация в системата за управление и контрол в средното училище
messi
0 0 0
СИНТЕЗ НА ЦИФРОВИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 13 стр. очаква одобрение

СИНТЕЗ НА ЦИФРОВИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Анализът на дискретни системи предполага, че системата е зададена и в резултат на анализа трябва да се определят запасите по устойчивост, времевите и честотни характеристики.
messi
0 0 0
АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ДИСКРЕТНИ СИСТЕМИ ВЪВ ВРЕМЕТО 6 стр. очаква одобрение

АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ДИСКРЕТНИ СИСТЕМИ ВЪВ ВРЕМЕТО

Зададена е структурната схема на дискретна система с период на квантуване Т=0,5s (фиг.6.1), в която непрекъснатият обект е от първи ред. Да се определи реакцията на тази система на единична стъпаловидна функция, т.е. да се определи преходната функция на с
messi
0 0 0
ПРОМЕНЛИВИ НА СЪСТОЯНИЕТО В ИМПУЛСНИ СИСТЕМИ 9 стр. очаква одобрение

ПРОМЕНЛИВИ НА СЪСТОЯНИЕТО В ИМПУЛСНИ СИСТЕМИ

За дадената система могат да бъдат получени и други схеми за моделиране, като на всяка от тях ще съответстват свои уравнения в пространство на състоянията.
messi
0 0 0
Цифрови системи за управление 36 стр. очаква одобрение

“Цифрови системи за управление

Алгоритми за цифрово PID регулиране, синтезирани по метода на замяна на производната с крайна разлика и интеграла със сума, изчислен по метода на правоъгълниците
messi
0 0 0