Материали 1-10 от 10

Онлайн магазин Amazoncom 10 стр.

Онлайн магазин Amazon.com

В началото на 90-те години глобалните комуникационни мрежи и информационните технологии (IT), и по-специално интернет, доведоха до промяна и преосмисляне на традиционните разбирания за търговски практики и маркетинг
messi
0 0 0
Същност функции видове парични съвети 9 стр.

Същност, функции, видове парични съвети

Паричният съвет - наричан по-често валутен борд, също и валутен съвет, е орган за парична политика. Той е система, при която дадена парична единица е конвертируема при фиксиран курс спрямо друга парична единица. Т.е. разменната стойност на една валута в д
messi
0 0 0