Материали 1-10 от 10

Малцинствата в България и вземане на най-правилните решения за тяхната интеграция 15 стр.

Малцинствата в България и вземане на най-правилните решения за тяхната интеграция

"Малцинство" е група от хора-различни като социални феномени, етническата, националната и религиозната идентичност се оказват взаимнозависими от участието на индивида в дадена общност. Затова и интеграцията на малцинствата е преди всичко индивид
ndoe
9 0 0
Системи за управление на знанията основно характеристики и понятия 6 стр.

Системи за управление на знанията – основно характеристики и понятия

В съвременната икономика ученето и знанията са се превърнали в ключови фактор за успех за международната конкурентоспособност, при което невеществените и нематериалните ценности имат жизненоважно значение. Компаниите са свидетели на....
ndoe
3 1 0
Беседа против богомилите Презвитер Козма 1 стр.

Беседа против богомилите – Презвитер Козма

„Беседа против богомилите“ e полемично произведение на старобългарскат литература и пренадлежи към ораторската проза, чийто автор е Презвитер Козма, църковен писател, приближен на цар Петър I..Старобългарският писател и .......
ndoe
94 1 0