Материали 1-10 от 11460

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 51 стр. очаква одобрение

„ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ.”

Компетентността „Умение за самостоятелно учене” се дефинира в европейската референтна рамка като способност на индивида да се ангажира със и да продължава обучението си, да организира собственото си учене, включително чрез ефективно управление на необходи
messi
0 0
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 0 стр. очаква одобрение

„ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ.”

Компетентността „Умение за самостоятелно учене” се дефинира в европейската референтна рамка като способност на индивида да се ангажира със и да продължава обучението си, да организира собственото си учене, включително чрез ефективно управление на необходи
messi
0 0
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 39 стр. очаква одобрение

„ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ.”

Анализ на взаимоотношението: „наука – културно-образователна област – учебен предмет – учебни програми” в контекста на междупредметните връзки.
messi
0 0
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 27 стр. очаква одобрение

„ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ.”

“Класическа” дефиниция – оценка = бележка – нормативно регламентирано преценяване на нивото на усвоени знания в контекста на утвърдени държавни стандарти
messi
0 0
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 97 стр. очаква одобрение

„ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ.”

Основна цел на всяко измерване е да получим информация, която да ни позволи да реагираме адекватно при вземането на решение.
messi
0 0
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 88 стр. очаква одобрение

„ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ.”

Място и роля на нормативната документация в системата за управление и контрол в средното училище
messi
0 0
Конструктивизъм в класната стая 4 стр. очаква одобрение

Конструктивизъм в класната стая

Предвид новите изисквания, които се поставят пред българското образование и в частност пред учителя, напоследък все по-често се акцентира на необходимостта от иновативни форми за организация на обучението. Конструктивизмът е едно от сравнително новите
messi
0 0