Материали 1-10 от 1

Отговори на въпроси върхи Илиада 7 стр.

Отговори на въпроси върхи "Илиада"

Авторът на Илиада е взел от митологичния сюжет отделни герои и събития и ги е подчинил на логика, различна от митологичната, без да я забравя. Той упоменава открадването на хубавата Елена от Парис...
gecata_maina
6 2