Материали 1-1 от 1

Проблемите на прилагането на Валутен борд в България в условията на подготовка за присъединяване към Европейския съюз 11 стр.

Проблемите на прилагането на Валутен борд в България в условията на подготовка за присъединяване към Европейския съюз

Валутният борд представлява монетарна институция, която емитира банкноти и монети (в някои случаи и депозити), напълно гарантирани с чуждестранна валута.
messi
0 0 0