Материали 1-10 от 10

Чуждият език - прозорец към света 1 стр.

Чуждият език - прозорец към света

Изучаването на чужди езици ни дава възможност да общуваме с хора от други страни, да се запознаем с тяхната култура и обичаи. Да научим за техните интереси и начин на живот и да създадем нови приятелства....
ndoe
24 0 0
Измеренията на героичното чрез образите на големите и малките в романа Под игото 2 стр.

Измеренията на героичното чрез образите на големите и малките в романа "Под игото”

"Никой не е говорил за българския народ с толкова прости и силни думи, никой не е намерил толкова къс път към сърцата на своите читатели. Вековете ще се отместят и ще сторят път на неговите сенки, образи и видения, за да минат и да се ....
ndoe
12 0 0
Трансформиращ преразказ на 5 глава на Една българка от името на неутрален разказвач в сегашно историческо време 1 стр.

Трансформиращ преразказ на 5 глава на "Една българка" от името на неутрален разказвач в сегашно историческо време

По излезлия от бреговете си Искър плува ладията, неумело управлявана от селянката. Заради течението тя отминава мястото, дето обикновено застава. Илийца гледа само да не се върне на предишния бряг. Тогава един бързей я откарва до отсрещния бряг....
ndoe
688 16 0