Материали 1-10 от 3

МСС 16 Имоти машини съоръжения и оборудване както и PBU 6 01 фиксирана 3 стр.

МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване, както и PBU 6 / 01 "фиксирана"

Съгласно МСС 16 "Фиксиран" "основни въпроси в областта на дълготрайни активи са за признаване на активи, дефиницията на отчетната стойност, натрупаната амортизация и загубите от обезценка ...
Simonsita
9 0