Материали 11-14 от 4

Финансов анализ на фирмата 88 стр.

Финансов анализ на фирмата

В съвременните условия на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът на всяка фирма зависи преди всичко от ефективността на нейната стопанска дейност. Актуалността на финансово...
Simonsita
20 0 0