Материали 1-10 от 10

Курсов проект по стоманобетон 97 стр.

Курсов проект по стоманобетон

Конструктивната система е монолитна с носещи елементи: стоманобетонна плоча, греди, колони и стоманобетонни рамки. Носещите стоманобетонни елементи ще се изпълнят от бетон клас C25/30 и армировка клас B420 (A-III) с fyk=420MPa.
messi
0 0 0
Финансов анализ на фирмата 88 стр.

Финансов анализ на фирмата

В съвременните условия на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът на всяка фирма зависи преди всичко от ефективността на нейната стопанска дейност. Актуалността на финансово...
Simonsita
20 0 0
ПОКРИВНОТО И ФАСАДНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ЕЛЕМЕНТ НА ЕКОЛОГИЧНАТА АРХИТЕКТУРА 8 стр.

ПОКРИВНОТО И ФАСАДНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – ЕЛЕМЕНТ НА ЕКОЛОГИЧНАТА АРХИТЕКТУРА

Есе за освобождаване от изпит на тема: ПОКРИВНОТО И ФАСАДНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – ЕЛЕМЕНТ НА ЕКОЛОГИЧНАТА АРХИТЕКТУРА – ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ВИДОВЕ ЕФЕКТИВНОСТ, КОНСТРУКТИВНИ ОСОБЕНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ
0 0 0