Структура и анализ на себестойността 18 стр.

Структура и анализ на себестойността

Себестойността е едновременно категория, която се изследва от финансовото и от управленското счетоводство. Финансовото счетоводство изисква отразяване на себестойността съобразно приложимите стандарти...
admin
2 0 0