Материали 1-3 от 3

Лекции по аналогова схемотехника 11 стр.

Лекции по аналогова схемотехника

Основни понятия в автоматичното управление. В резултат на развитието на производителните сили на обществото и научното познание на хората се ражда науката за управлението, наречена кибернетика...
silviQ
8 0 0
Промишлени технологии 48 стр.

Промишлени технологии

ХПИ има и редица особености като: някои подотрасли (консервна и др.) имат сезонен характер, произтичащ от сезонния характер на селското стопан¬ство; делът на суровините в готовите продукти е много висок (над 70 %), а от тук и делът на разходите...
dannyboy
11 0 0