Материали 1-10 от 10

Обществено развитие и култура на Япония 19 стр.

Обществено развитие и култура на Япония

Япония е страна на контрастите, уникалната и източна култура запазила традициите си през векове на воини, окупации и съумяла някак си след всичко това да бъде една от най модерните страни във почти всички икономически, технологични и научни отношения, ня
messi
0 0 0
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА В МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА 70 стр.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА В МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА

Много от нас си задават въпроса- „Кои са тези семейста, който си позволяват в съвременния живот да имат повече от две деца? Как ги отглеждат, възпитават и как успяват да се справят с ежедневието?”
messi
0 0 0
Подготовката на децата за училище и необходимостта от взаимодействие между родители и учители 132 стр.

„Подготовката на децата за училище и необходимостта от взаимодействие между родители и учители”

Съвременното възпитание предполага целенасочено формиране на хармонично развитиe и съзнателни здрави хора, способни да решават все по-сложните проблеми на действителността.
messi
0 0 0
Община Малко Търново като туристическа дестинация 13 стр.

Община Малко Търново, като туристическа дестинация

Разположена в сърцето на Странджа планина, върху по-голямата част от територията на едноименния природен парк, община Малко Търново е наследник на многовечната връзка между планината и морето.
messi
0 1 0
Мария Монтесори - метод за обучение 7 стр.

Мария Монтесори - метод за обучение

Монтесори е Монтесори е метод за обучение, в основата на който стоят уважение към личността, честност, разбиране, хармония на детето с околния свят и вярaта в естествено заложения стремеж на човека към доброто и свободата., в основата на който стоят уваже
gnova
0 0 0
Национални профилактични здравни програми 2020 и участие на медицинската сестра от доболничната медицинска помощ в тях 6 стр.

Национални профилактични здравни програми 2020 и участие на медицинската сестра от доболничната медицинска помощ в тях

РЕФЕРАТ по „СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПО ДОМОВЕТЕ“ Тема Национални профилактични здравни програми 2020 и участие на медицинската сестра от доболничната медицинска помощ в тях
mmaarrii
0 0 0