Материали 31-40 от 10

Информационно измервателна система за оценка на ветровия потенциал 46 стр.

Информационно измервателна система за оценка на ветровия потенциал

Коефициентът на използване на енергията на вятъра  за такива системи се определя от отношението на енергията (механична), приета от ВТ, към
rusev02
7 0 0
Синтез на робастна система с цифров регулатор от втори ред за управление в Ethernet мрежа 45 стр.

“Синтез на робастна система с цифров регулатор от втори ред за управление в Ethernet мрежа”

Времевите колебания трябва да са незначителни в сравнение с динамиката на управляващия процес или да са предвидени в проекта
aronn
5 0 0
Оценяване на параметрите на типови линейни непрекъснати динамични модели въз основа на преходни характеристики на обектите 8 стр.

Оценяване на параметрите на типови линейни непрекъснати динамични модели въз основа на преходни характеристики на обектите

Зададени са стойности на преходни характеристики на динамични системи в конкретни моменти от времето в интервала до установяването им.
ndoe
4 0 0