Материали 41-50 от 10

Мелнично - Елаците-мед 6 стр.

Мелнично - Елаците-мед

След транспортиране на материала до фабрика преминава през редица процеси. Първияат процес след транспортиране е средно и ситно трошене. Материала бива натрошен в коносни трошачки след това бива сортиран, като преминава през сито...
messi
16 0 0
Трифазен асинхронен двигател снемане на работни характеристики 3 стр.

Трифазен асинхронен двигател, снемане на работни характеристики

Принцип на действие на асинхронния двигател базира на електромагнитната индукция. За осъществяването й са необходими магнитно поле и проводник поставен в това поле, по който протича ток. При протичането на ток през трифазната....
admin
55 0 0
Изследване на система ТП-ДПТ 14 стр.

Изследване на система ТП-ДПТ

Построяванията са пет стойности на ъгъла на управление, четири за изпра-вителен и една за инверторен режим. Линейната част на характеристиките е изчертана по формулата....
admin
1 0 0
Изследване на програмируеми логически контролери 5 стр.

Изследване на програмируеми логически контролери

Plc са програмно управлявани устройства. Програмата извършва управлението на контролера, в смисъл, че при активирането на входен сигнал от логическо или аналогово входно устройство се изработва съответстващ....
admin
14 1 0
Автоматизация на производството 5 стр.

Автоматизация на производството

Върху скоростта на изменение на параметрите оказва влияние и стареенето на автоматизиращите средства. Установени са три основни фактора, обуславящи процеса на стареене....
admin
37 2 0