Материали 1-10 от 18

Ергономична и дизайнерска оценка на работната среда 57 стр.

Ергономична и дизайнерска оценка на работната среда

Лекции, свързани с оценката на работното място. Ергономичната оценка: същност, етапи и методи за качествено оценяване. Ергономични стандарти. Габаритни размери на човешкото тяло. Работни пози, работни зони...
aronn
0 2
Графични символи и стилизация 4 стр.

Графични символи и стилизация

Кратка история на появата на графичните символи, различните типове символи, същност на стилизацията, логотип. Материалът е подходящ за студенти първи курс, ученици в сферата на изкуствата и хората, целещи да придобият знания в сферата на дизайна...
lubega
0 1
Двумерни и тримерни изображения Визуална комуникация Векторна и растерна графика 12 стр.

Двумерни и тримерни изображения. Визуална комуникация. Векторна и растерна графика

Ние живеем в епохата на визоализацията. От сутрин до вечер сме бомбардирани с изображения. Отваряйки сутрин вестника ние виждаме снимки. Вдигайки очи, погледа ни попада на някой билборд или друга реклама която се опитва да ти хване погледа...
dannyboy
0 0
Същност регистрация и закрила на промишления дизайн по хагска спогодба 6 стр.

Същност, регистрация и закрила на промишления дизайн по хагска спогодба

Основната цел на Хагската спогодба, изключително право, международен регистър на промишлените дизайни, международни депозити, нови положения в хагската спогодба...
cblock
8 0
Мебели 28 стр.

Мебели

Мебел е обобщаващо понятие на предметите от обзавеждането на едно жилище, предназначени да улеснят ежедневната човешка дейност като хранене, седене, спане, почивка, съхраняване на книги, инструменти, дрехи и кухненски прибори...
ivan40
11 1
Предмет и задачи на ергономията на медицинския труд 8 стр.

Предмет и задачи на ергономията на медицинския труд

В процеса на формирането на организацията на трудовия процес в здравеопазването се появява и тясно свързаната с организацията на труда ергономия на медицинския труд...
nerven
68 8