Материали 1-10 от 10

ЕТИКА И МЕДИЙНА РЕГУЛАЦИЯ 11 стр. очаква одобрение

ЕТИКА И МЕДИЙНА РЕГУЛАЦИЯ

Разбирането на съобщението е обусловено от образователното и културното равнище на аудиторията. Талантът на комуникатора се крие в умението му нена- трапчиво, без дидактика да включи в диалога реципиента.
messi
0 0 0
Журналистиката по време на криза 5 стр.

Журналистиката по време на криза

В днешно време медиите и журналистите според общественото мнение, притежават огромна власт върху формирането на гледни точки и мнение в обществото. Поради тази причина, те са наричани „четвъртата власт” в държавата, което разкрива тясната им връзка с поли
messi
0 0 0
Възможности за усъвършенстване на медийната регулация в България 11 стр.

Възможности за усъвършенстване на медийната регулация в България

Българските електронни медии изпитват множество проблеми с прилагането на европейските стандарти и правила. В законодателната рамка на радио и телевизионната индустрия (а вече и електронната), съществуват редица пропуски, като такива има и по отношение на
messi
0 0 0
Интервю - стандартизирано журналистическо дълбочинно фокусирано 14 стр.

Интервю - стандартизирано, журналистическо, дълбочинно, фокусирано

Интервюто е един от най-често използваните методи, защото притежава уникални възможности, които позволяват да се прилага широко и при различни обстоятелства не само като водещ, но и като съпътстващ метод.
messi
0 0 0
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЕЧАТНИ МЕДИИ 14 стр.

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЕЧАТНИ МЕДИИ”

Дисциплината Специализирани печатни медии принадлежи към дисциплините от медиаспециализация „Печат” в учебните планова на специалностите „Журналистика” и „Връзки с обществеността” и въвежда студентите в общата картина на специализираната преса
messi
0 0 0
Анализ на Мостовете на Медисън 5 стр.

Анализ на „Мостовете на Медисън”

Във филма е разказана историята на гениалния композитор В.А.Моцарт и то не от кой да е, а от самият Салиери-колегата, за който се твърди, че е странал причина за смъртта му и който приживе най-много е пречил на неговото развитие.
baxar
0 0 0