Материали 1-3 от 3

Обществена теория на масовата комуникация 12 стр.

Обществена теория на масовата комуникация

В ежедневния език под комуникация се разбира размяна на съобщения между хората или предаване на послания с помощта на език, писмо, мимика, жестове, картина, тон и пр. Предаването може да бъде лице в лице или чрез технически средства за пренасяне и ...
lubega
1 0 0