Материали 1-10 от 10

Анализ на Мостовете на Медисън 5 стр.

Анализ на „Мостовете на Медисън”

Във филма е разказана историята на гениалния композитор В.А.Моцарт и то не от кой да е, а от самият Салиери-колегата, за който се твърди, че е странал причина за смъртта му и който приживе най-много е пречил на неговото развитие.
baxar
0 0 0
Проучване на общественото мнение за хуманно отглеждане на пернати животни 13 стр.

Проучване на общественото мнение за хуманно отглеждане на пернати животни

Около великденските празници темата за цената на яйцата стана още по-актуална. Нововъведените мерки от Европейският съюз за "щастливи кокошки" се отразиха с пълна сила върху цените на яйцата, а това доведе до спекулации с цените на козун
ivan40
0 0 0
ВЗАИМНО ВЛИЯНИЕ МОДЕЛЪТ НА ДЖОН И МАТИЛДА РАЙЛИ 11 стр. очаква одобрение

ВЗАИМНО ВЛИЯНИЕ. МОДЕЛЪТ НА ДЖОН И МАТИЛДА РАЙЛИ

Представата за трансакциониия комуникационен модел е като процес на взаимно двупосочно повлияване. Поставя ударението върху груповото членство като фактор, обуславящ начина, по който се реагира на комуникацията.
messi
0 1 0
Триизмерно стрйит изкуство 8 стр.

Триизмерно стрйит изкуство

Iтрийт арт изкуството се появява в Eвропа още през 16 век. 3D изкуството е сложно за изпълнение и изисква владеенето на специална техника на рисуване, наречена анаморфизъм. Тя се е използвала още от класическите артисти, за да създадат илюзия на...
gecata_maina
7 1 0
Триизмерно стрйит изкуство 8 стр.

Триизмерно стрйит изкуство

Iтрийт арт изкуството се появява в Eвропа още през 16 век. 3D изкуството е сложно за изпълнение и изисква владеенето на специална техника на рисуване, наречена анаморфизъм. Тя се е използвала още от класическите артисти, за да създадат илюзия на...
ndoe
3 0 0
Дискурсен критически анализ на статия 9 стр.

Дискурсен критически анализ на статия

Критическия дискурсен анализ се стреми да разкрие социалните връзки, определящи особеностите на текстовете. За да се направи такъв анализ трябва да се познават освен текстовете и историческите и културните реалности, в които са правени...
messi
11 1 0