Материали 1-10 от 10

Същност и типология на организационните структури Проектиране на организационно управленска структура на дружеството 11 стр.

Същност и типология на организационните структури. Проектиране на организационно управленска структура на дружеството

Организационните структури се явяват като един показател за качеството и ефективността на дадено управление. Освен това, те се разглеждат и като отделен проблем в науката и практиката на тази сфера на дейност.
messi
0 0 0
Създаване на застрахователно дружество 19 стр.

Създаване на застрахователно дружество

Същността на понятието „застраховане“, пътищата на неговото развитие, икономическата му специализация и организационно устройство се определят в зависимост от равнището на обществено- икономическото развитие в нашата страна.
messi
0 0 0
Създаване на застрахователно дружество 20 стр.

Създаване на застрахователно дружество

Откакто Република България е пълноправен член на Европейския съюз, българският законодател предприе редица промени по отношение на дружественото право на страната като част от което е застрахователното право.
messi
0 0 0
Анализ на застрахователна компания 14 стр.

Анализ на застрахователна компания

ЗД ЕВРОИНС АД e сред първите застрахователни компании в България, която получава лиценз за Общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год. - Разрешение за извършване на застрахователна дейност №8 от 15.06.1998 год., издадено от Национални
messi
0 0 0
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКИЯ И АВСТРИЙСКИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР 86 стр.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКИЯ И АВСТРИЙСКИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР

Целите на разработката са свързани с практически анализ на българския застрахователен пазар – видове застраховки, застрахователни дружества, анализ на икономическата конюнктура в страната и на тази база да се направи сравнение между българския и австрийск
messi
0 0 0
ЗАСТРАХОВКА КАСКО НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЗПЗАД БЪЛГАРСКИ ИМОТИ 102 стр.

ЗАСТРАХОВКА „КАСКО” НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЗПЗАД „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ”

Застраховането като самостоятелна икономическа категория изразява определени икономически отношения, които възникват между застрахователя, от една страна, и застрахования – физическо или юридическо лице, от друга, във връзка с образуването, управлението и
messi
0 0 0
ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ 106 стр.

ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТ”

Застраховането като самостоятелна икономическа категория изразява определени икономически отношения, които възникват между застрахователя, от една страна, и застрахования – физическо или юридическо лице, от друга, във връзка с образуването, управлението и
messi
0 0 0