Материали 1-10 от 10

РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ В КОМПАНИЯТА 28 стр. очаква одобрение

РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ В КОМПАНИЯТА

Стратегическото управление на компанията е насочено към бъдещето и включва постановката от цели, разработване на стратегията, определяне на необходимите ресурси и поддържане на взаимоотношения с външната среда, които позволяват реализирането на предвар
messi
0 0 0
ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА 17 стр. очаква одобрение

ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА

Увеличаването на обема на производството и обогатяването на асортиментната структура на предлаганите продукти са важни дейности на организацията, но те биха били безсмислени, ако тези продукти не се реализират на пазара.
messi
0 0 0
КАЗУСЪТ ЕНРОН 6 стр. очаква одобрение

КАЗУСЪТ „ЕНРОН"

"След като веднъж започнете да вярвате, че всички правила и разпоредби са "обида "за" свободните пазари ", след това работата с измамите като тези на Enron като "укриване на данъци "стават " основни правила" за подход към игрите на системата."
messi
0 0 0
СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ КАТО ИНТЕГРИРАНА ОСНОВА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 80 стр. очаква одобрение

СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ КАТО ИНТЕГРИРАНА ОСНОВА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

През 1928г. Обществото на народите провежда Международна конференция по икономическа статистика ц цел да съдейства на развитието на методологията и практиката при представяне на обобщени данни.
messi
0 0 0
Динамични статистически редове 15 стр. очаква одобрение

Динамични статистически редове

По своята същност динамичните статистически редове (времеви) са подредени в хронологична последователност статистически величини, които изразяват изменението (развитието) на дадено явление, което настъпва с течение на времето
messi
0 0 0