Материали 51-60 от 10

Анализ и оценка на работната заплата в дружество 101 стр.

Анализ и оценка на работната заплата в дружество

Заплащането на труда заема централно място в дейността на всяка търговска фирма. Основната му цел е да се постигне равновесие между него като стимул за работа и изразходването на способностите, като индивидуален принос към постигане на фирмените цели...
gecata_maina
0 0 0
Методи за анализ на експеримента Дисперсионен анализ регресионен анализ 16 стр.

Методи за анализ на експеримента. Дисперсионен анализ, регресионен анализ.

Методи за анализ на експеримента. Дисперсионен анализ, регресионен анализ. Особености при използването на компютърна техника, при идентификацията на моделите. Проверка за адекватност...
ndoe
0 0 0
Стопански анализ 19 стр.

Стопански анализ

15 теми по стопански анализ. Стопанската дейност на организацията се явява като обект на изучаване на много науки, включително и от такива, като счетоводната отчестност и одит, статистиката, макро и микроикономиката, финанси и др...
messi
0 2 0