Материали 1-10 от 10

Икономически анализ учебно помагало за самоподготовка 280 стр.

Икономически анализ (учебно помагало за самоподготовка)

Дисциплината "Икономически анализ" е насочена към изучаване дейността на предприятието, инвестираните в него капитали и съответстващите им конкретни имществени форми ....
wizzair
33 11 0
Икономически анализ и оценка на пистолети по метода разходи-ползи 33 стр.

Икономически анализ и оценка на пистолети по метода „разходи-ползи”

Поради спецификата на сектора за сигурност и отбрана и ограничените ресурси, с които разполага държавата ни, е необходимо решенията за закупуване на скъпо струващо въоръжение да се вземат само след предварително направен обстоен анализ...
admin
18 6 0
Анализ на дълготрайните материални активи 37 стр.

Анализ на дълготрайните материални активи

ДМА са основните средства на едно предприятие. След създаването му собствения капитал се инвестира най - напред в такъв вид актив. Те са от първостепенно значение, защото чрез тях се осъществява, както основната му...
nezabravima
24 3 0
Международен кредит и кредитиране на външноикономическите сделки 11 стр.

Международен кредит и кредитиране на външноикономическите сделки

Същност и видове кредити. Същност на лихвата, видове лихви и лихвените проценти. Специфичните техники и начини за кредитиране на външно икономическите сделки – лизинг, факторинг, форфетинг....
admin
49 3 0
Антикризисно управление 12 стр.

Антикризисно управление

До 2008г. в световната икономическа система е имало много и най-различни финансово-икономически кризи. Всяка държава, според нивото на съзнание на хората и Божията милост, по един или друг начин...
dannyboy
17 3 0
Стопански анализ 19 стр.

Стопански анализ

15 теми по стопански анализ. Стопанската дейност на организацията се явява като обект на изучаване на много науки, включително и от такива, като счетоводната отчестност и одит, статистиката, макро и микроикономиката, финанси и др...
messi
0 2 0
Анализ на качеството на произведената продукция във фирма 42 стр.

Анализ на качеството на произведената продукция във фирма

В 21 век глобализацията обхваща както социално-културния, така и икономическия живот. Светът такъв, какъвто го познаваме след Втората световна война, постави нови изисквания към бизнеса и механизмите за управление на създаването и реализацията на...
lubega
0 2 0