Материали 1-1 от 1

Стопански анализ 19 стр.

Стопански анализ

15 теми по стопански анализ. Стопанската дейност на организацията се явява като обект на изучаване на много науки, включително и от такива, като счетоводната отчестност и одит, статистиката, макро и микроикономиката, финанси и др...
messi
0 2 0