Материали 1-10 от 10

Имунология 3 стр.

Имунология

Цитокини. Определение и терминология. Цитокините са голяма група протеини, различни от антитела, осъществяващи връзки между клетките и регулация на имунните процеси...
cblock
0 0 0
СПИН - сестрински грижи 11 стр.

СПИН - сестрински грижи

Съществуват данни за спорадични случаи на заболели от СПИН още през 70-те години, а от 1980 г. честотата на тези случаи нараства, първо в Централна Африка (Заир, Руанда), а след това - Хаити-Карибския басейн и САЩ...
dannyboy
0 2 0
Създаване на разнообразие от имуноглобулинови и Т-клетъчни рецептори 41 стр.

Създаване на разнообразие от имуноглобулинови и Т-клетъчни рецептори

Два аспекта на генетичния контрол на имунния отговор генетично детерминиране на разнообразието от рецептори за различни епитопи върху в и Т лимфоцитите и на антитела с различна специфичност...
the_magicer
18 3 0
Система на комплемента Пътища механизми на действие и значение за организма 14 стр.

Система на комплемента. Пътища, механизми на действие и значение за организма

Системата на комплемента играе жизнено определяща роля в основната защита срещу инфекциозни агенти и във възбудимите процеси. Тя съдържа около 20 плазмени белтъка, които функционират и като ензими, и като свързващи белтъци. В допълнение към тези...
ivan40
29 2 0