Материали 31-40 от 10

Фирмени инвестиции в човешкия капитал 80 стр.

Фирмени инвестиции в човешкия капитал

Като пряк резултат от инвестиционните процеси в икономиката се възприема не само създаването на националния продукт, но преди всичко формирането на набор от производствени фактори...
silviQ
0 0 0
Инвестиционен бизнес проект за закупуване на оборудване за производство на нов продукт 46 стр.

Инвестиционен бизнес проект за закупуване на оборудване за производство на нов продукт

Инвестирането е много важен фактор за стабилното развитие на икономиката, тъй като осигурява перспективи за непрекъснат растеж и разширяване на пазара. Неговото познаване позволява да се постигнат желаните резултати и да се избегнат нежеланите...
cblock
0 0 0
Анализ и оценка на инвестиционни проекти 29 стр.

Анализ и оценка на инвестиционни проекти

Нетните парични потоци представляват разликата между постъпленията от даден проект и плащанията свързани с него. Съществува разлика между счетоводните приходи и разходи и изчисляваната от счетоводителите счетоводна печалба и финансовите постъпления...
aronn
0 0 0
Портфейлен анализ на инвестициите 78 стр.

Портфейлен анализ на инвестициите

Портфейлът в дипломната работа се анализира като съвкупност от инвестиционни носители. Посредством изграждането на портфейла се цели не само получаване на дохода от капитала и минимизирането на риска, но и неговото обективно управление...
cblock
0 0 0
Методи за оценка и анализ на инвестиционните проекти 77 стр.

Методи за оценка и анализ на инвестиционните проекти

Инвестирането е много важен фактор за стабилното развитие на икономиката, тъй като осигурява перспективи за непрекъснат растеж и разширяване на пазара...
dannyboy
0 0 0
Инвестиции в човешки капитал 8 стр.

Инвестиции в човешки капитал

Човешките ресурси са най-ценния капитал на нацията. Именно поради тази причина инвестициите в човешкия капитал, науката и качеството на образованието са сред основните предизвикателства пред България...
cblock
0 0 0
Роля и дейност на инвестиционните посредници в условията на криза на финансовите пазари смяна на бизнес-модела на работа на фондовите борси в период на криза 133 стр.

„Роля и дейност на инвестиционните посредници в условията на криза на финансовите пазари” (смяна на бизнес-модела на работа на фондовите борси в период на криза)

Финансовите пазари са неотменима част от пазарната икономика. Без тяхното развитие не може да се разчита на прелом в активизирането на реалната икономика...
silviQ
0 0 0
Инвестиционен процес на предприятието 23 стр.

Инвестиционен процес на предприятието

Инвестициите играят важна роля в икономиката на предприятията. Те са едни от основните фактори и необходима предпоставка за успешно осъществяване на стопанската дейност, за повишаване качестеото на продукцията, за снижаване на разходите...
dannyboy
0 0 0