Материали 61-70 от 10

Същност на инвестиционните фондове 7 стр.

Същност на инвестиционните фондове

Инвестиционните компании са акционерни дружества, чиито предмет на дейност е инвестиране в ценни книжа на парични средства, набирани чрез публично предлагане на акции, и които действат на принципа на разпределение на риска...
daniche90
1 0 0
Увеличава се интересът към инвестиции в зелени имоти 6 стр.

Увеличава се интересът към инвестиции в зелени имоти

Инвеститорите в имоти в Европа не разполагат с точни данни за екологичната устойчивост на сградите, разкриват резултатите от изследване на Union Investment, цитирано от онлайн изданието Property Magazine....
daniche90
4 0 0
Преки чуждестранни инвестиции 14 стр.

Преки чуждестранни инвестиции

Чуждестранните инвестиции в строителството са двигател на българската икономика, те осигуряват както заетост при високите нива на безработица в момента, така и финансиране на големия бюджетен дефицит и стимулиране на икономическото развитие...
the_magicer
18 1 0
Придобиване на недвижим имот 31 стр.

Придобиване на недвижим имот

В законодателството липсва дефиниция за термина "вещ". Съдебната практика също не е създала дефиниция за този термин. Това е оставено на правната теория. Оформени са две становища....
emoto_92
4 0 0
Казус по инвестиционен мениджмънт 11 стр.

Казус по инвестиционен мениджмънт

Разработен е инвестиционен проект за изграждане на предприятие за производство на единичен продукт. Инвеститорът се е спрял на два варианта за изпълнение на проекта, които се различават по избрания основен технологичен процес...
nezabravima
30 17 0
Семестриална задача по финанси 7 стр.

Семестриална задача по финанси

Акциите на дружеството са прибавили 17% от началото на годината, а за последната година отбелязват ръст от 87%. Неконсолидираните продажби на дружеството за първото тримесечие спаднаха с 59% на годишна база до 359 хил. лв....
nerven
7 0 0