Материали 1-10 от 10

Казус по инвестиционен мениджмънт 11 стр.

Казус по инвестиционен мениджмънт

Разработен е инвестиционен проект за изграждане на предприятие за производство на единичен продукт. Инвеститорът се е спрял на два варианта за изпълнение на проекта, които се различават по избрания основен технологичен процес...
nezabravima
30 17 0
Оценка на инвестициите в реални активи 11 стр.

Оценка на инвестициите в реални активи

Като реални определяме активите, които се използват за производство на материални и духовни блага. Инвестициите в реални активи са по същество инвестиции в основните фактори на производството за едно предприятие...
gecata_maina
18 4 0
Оценка на инвестициите в образованието 3 стр.

Оценка на инвестициите в образованието

Избрах да пиша по тази тема, тъй като смятам, че темата е интересна, определено има какво да се каже по нея и все пак е въпрос, който всеки студент си е задавал. Може би всеки си е и отговорил сам за себе си, в определен етап на образованието си...
gecata_maina
0 3 0
Преки чуждестранни инвестиции в българската икономика 17 стр.

Преки чуждестранни инвестиции в българската икономика

Инвестициите са важен и определящ фактор за постигнатия висок и устойчив икономически растеж в България и за интензивното развитие на националната икономика. Настъпилите структурни промени в икономиката на страната в последните години и утвърждаването....
nerven
28 3 0
Лекции по управление на инвестициите 53 стр.

Лекции по управление на инвестициите

Инвестициите са стойностна категория (изразяват се в мярка – валутна единица), включваща всеки вид средства, необходими или готови за превръщането им в нещо, което да носи доходи, неедностранно, а за известен период от време...
cblock
26 2 0
Преки чуждестранни инвестиции 14 стр.

Преки чуждестранни инвестиции

Чуждестранните инвестиции в строителството са двигател на българската икономика, те осигуряват както заетост при високите нива на безработица в момента, така и финансиране на големия бюджетен дефицит и стимулиране на икономическото развитие...
the_magicer
18 1 0