Материали 1-1 от 1

Организация на управлението на иновационния процес 5 стр.

Организация на управлението на иновационния процес

Иновационният процес е процес на преобразуване на научните знания в иновация. Внедряването на иновационния продукт е процес, който трябва добре да бъде управляван....
cblock
7 0 0