Материали 1-10 от 10

СИНТЕЗ НА ЦИФРОВИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 13 стр. очаква одобрение

СИНТЕЗ НА ЦИФРОВИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Анализът на дискретни системи предполага, че системата е зададена и в резултат на анализа трябва да се определят запасите по устойчивост, времевите и честотни характеристики.
messi
0 0 0
Проектиране на линиен тракт на цифрова система по оптични съобщителни линии 15 стр. очаква одобрение

Проектиране на линиен тракт на цифрова система по оптични съобщителни линии

Като крайна апаратура са използвани цифрови системи от втори, трето и четвърто йерархиюно ниво – ИКМ 120, ИКМ 480 и ИКМ 1920 за които е икономически изгодно да се използва оптична преносна среда.
messi
0 0 0
Maya-3D моделиране 25 стр. очаква одобрение

Maya-3D моделиране

Maya е мощен инструмент за 3D моделиране, анимация и ефекти, който може да се използват за дизайн на продукти до игрални филми. С Maya може да се създаде каквато и да е изображение, живописна картинка или пък високо реалистична анимация и специални ефек
messi
0 0 0