Бутални неротационни обемни машини 2 стр.

Бутални неротационни обемни машини

Транспортирането на течности и газове е хидро-механичен процес, типичен за химическите производства. осъществява се по самотек или принудително. за да се получи самотечно движение на флуиди е необходимо е...
mOn
14 1 0
Експериментално определяне на коефициентите на математическите модели на типовите линейни звена 11 стр.

Експериментално определяне на коефициентите на математическите модели на типовите линейни звена

Цел на работата: усвоявaна на методите за оценка на коефициентите на типовите линейни звена по експериментални данни за зависимостта н а изходната величина от входната...
rusev02
3 0 0
Корабни двигатели с вътрешно горене 19 стр.

Корабни двигатели с вътрешно горене

Sulzer RTA 84C е ниско оборотен, реверсивен, двутактов двигател с кръстоглава конструкция и просто действие. Tой е проектиран за работа с широк диапазон от горива от лек морски дизел (MDO) до тежки горива (HFO)....
admin
52 4 0
Корабни силови уредби - пищов 10 стр.

Корабни силови уредби - пищов

Предмет на техническата термодинамика. Основни параметри на състоянието на газообразните тела. Основни закони на идеалните газове. Термодинамично уравнение за състоянието на идеален газ. Устройство и принцип на действие на центробежните помпи...
Luni4ka
43 3 0
Корабни силови уредби - пищов 9 стр.

Корабни силови уредби - пищов

Предмет на техническата термодинамика. Основни параметри на състоянието на газообразните тела. Основни закони на идеалните газове. Термодинамично уравнение за състоянието на идеален газ. Устройство и принцип на действие на центробежните помпи...
emoto_92
29 1 0
Управление възбуждането на корабните генератори Структура и особености на системите за възбуждане 4 стр.

Управление възбуждането на корабните генератори. Структура и особености на системите за възбуждане.

Автоматичното регулиране на възбуждането на СГ е необходимо за подобря-ване на експлоатационнихе характеристики и динамичните свойства на КЕС...
rusev02
8 0 0