Материали 11-20 от 10

Предмет характер задачи на криминологията 14 стр.

Предмет, характер, задачи на криминологията

Терминът криминология е съставен от латинската дума crimen(престъпление) и старогръцката logos(учение)и в буквален превод означава "учение за престъплението." Криминологията е обществена наука за престъплението, за престъпниците и престъпността.
ndoe
10 2 0
Престъпност в съвременния свят 20 стр.

Престъпност в съвременния свят

Престъпност е имало във всички общества. По различен подход обаче се е изучавала. Човекът в древността и средновековието е виждал отделен факт, престъплението и въз основа на него е правил обобщенията си...
gecata_maina
5 2 0
Предмет и задачи на Криминологията Система и същности черти 42 стр.

Предмет и задачи на Криминологията. Система и същности черти

Съществуват различни определения за к.- к. е самостоятелна наука за престъпността като социално и правно явление, а също така и за свойствата за личността на престъпника, мерките за превенция и ограничаване на престъпността...
ndoe
0 0 0
Криминология 69 стр.

Криминология

Престъпност в съвременния свят. Престъпността в България. Конвенционална престъпност. Престъпност срещу собствеността. Престъпност, засягаща живота и здравето на човека и неговата личност...
ivan40
10 2 0
Криминалистическа техника 12 стр.

Криминалистическа техника

ТКСС – Средствата това са различните прибори, устройства, апарати, инструменти, материали, приспособения, както и друго техническо оборудване за събиране и изследване на доказателства, както и за целите на нак. и крим. регистрация...
nerven
12 0 0
Криминалистични методи и средства за откриване събиране и проверка на доказателствен материал 13 стр.

Криминалистични методи и средства за откриване, събиране и проверка на доказателствен материал

Хипотезата е основоположна част от елементите на всяко научно изследване. Тя предопределя неговата структура, целенасоченост, вътрешна система и външни функции...
dannyboy
15 6 0
Теми за държавен изпит по криминология 34 стр.

Теми за държавен изпит по криминология

Криминологията е обществена наука за престъплението и престъпника, престъпността, престъпността и престъпниците, жертвите на престъпленията и престъпността и за причините, засягащи отделния човек и обществото...
gecata_maina
3 0 0