Материали 1-10 от 10

Криминалистични методи и средства за откриване събиране и проверка на доказателствен материал 13 стр.

Криминалистични методи и средства за откриване, събиране и проверка на доказателствен материал

Хипотезата е основоположна част от елементите на всяко научно изследване. Тя предопределя неговата структура, целенасоченост, вътрешна система и външни функции...
dannyboy
15 6 0
25 теми по Криминология 12 стр.

25 теми по Криминология

1. Предмет на К.... 2. Методология и методика..... 3. История на криминологич.мисъл и формиране на К. като наука.... 4. Възникване и рзв-е на криминалистиката като наука..... 5. История на криминологията в Б-я. 6. Биологическо направление в криминологият
legolas
12 5 0
Икономическа престъпност 8 стр.

Икономическа престъпност

Икономическата престъпност е нетрадиционна. Тя е един от основните видове престъпност със собствени характеристики, отличаващи я от останалите видове: първо, тя е интелектуална престъпност поради участието в извършване на икономически престъпления на...
nerven
5 2 0
Криминология 69 стр.

Криминология

Престъпност в съвременния свят. Престъпността в България. Конвенционална престъпност. Престъпност срещу собствеността. Престъпност, засягаща живота и здравето на човека и неговата личност...
ivan40
10 2 0
Престъпност в съвременния свят 20 стр.

Престъпност в съвременния свят

Престъпност е имало във всички общества. По различен подход обаче се е изучавала. Човекът в древността и средновековието е виждал отделен факт, престъплението и въз основа на него е правил обобщенията си...
gecata_maina
5 2 0
Предмет характер задачи на криминологията 14 стр.

Предмет, характер, задачи на криминологията

Терминът криминология е съставен от латинската дума crimen(престъпление) и старогръцката logos(учение)и в буквален превод означава "учение за престъплението." Криминологията е обществена наука за престъплението, за престъпниците и престъпността.
ndoe
10 2 0