25 теми по Криминология 12 стр.

25 теми по Криминология

1. Предмет на К.... 2. Методология и методика..... 3. История на криминологич.мисъл и формиране на К. като наука.... 4. Възникване и рзв-е на криминалистиката като наука..... 5. История на криминологията в Б-я. 6. Биологическо направление в криминологият
legolas
12 5 0
Икономическа престъпност 8 стр.

Икономическа престъпност

Икономическата престъпност е нетрадиционна. Тя е един от основните видове престъпност със собствени характеристики, отличаващи я от останалите видове: първо, тя е интелектуална престъпност поради участието в извършване на икономически престъпления на...
nerven
5 2 0
Криминалистическа техника 12 стр.

Криминалистическа техника

ТКСС – Средствата това са различните прибори, устройства, апарати, инструменти, материали, приспособения, както и друго техническо оборудване за събиране и изследване на доказателства, както и за целите на нак. и крим. регистрация...
nerven
12 0 0
Криминалистични методи и средства за откриване събиране и проверка на доказателствен материал 13 стр.

Криминалистични методи и средства за откриване, събиране и проверка на доказателствен материал

Хипотезата е основоположна част от елементите на всяко научно изследване. Тя предопределя неговата структура, целенасоченост, вътрешна система и външни функции...
dannyboy
15 6 0