Материали 1-10 от 10

Криминология 69 стр.

Криминология

Престъпност в съвременния свят. Престъпността в България. Конвенционална престъпност. Престъпност срещу собствеността. Престъпност, засягаща живота и здравето на човека и неговата личност...
ivan40
10 2 0
Предмет и задачи на Криминологията Система и същности черти 42 стр.

Предмет и задачи на Криминологията. Система и същности черти

Съществуват различни определения за к.- к. е самостоятелна наука за престъпността като социално и правно явление, а също така и за свойствата за личността на престъпника, мерките за превенция и ограничаване на престъпността...
ndoe
0 0 0
Теми за държавен изпит по криминология 34 стр.

Теми за държавен изпит по криминология

Криминологията е обществена наука за престъплението и престъпника, престъпността, престъпността и престъпниците, жертвите на престъпленията и престъпността и за причините, засягащи отделния човек и обществото...
gecata_maina
3 0 0