Материали 1-6 от 6

Предмет характер задачи на криминологията 14 стр.

Предмет, характер, задачи на криминологията

Терминът криминология е съставен от латинската дума crimen(престъпление) и старогръцката logos(учение)и в буквален превод означава "учение за престъплението." Криминологията е обществена наука за престъплението, за престъпниците и престъпността.
ndoe
10 2 0
Престъпност в съвременния свят 20 стр.

Престъпност в съвременния свят

Престъпност е имало във всички общества. По различен подход обаче се е изучавала. Човекът в древността и средновековието е виждал отделен факт, престъплението и въз основа на него е правил обобщенията си...
gecata_maina
5 2 0
Криминалистическа техника 12 стр.

Криминалистическа техника

ТКСС – Средствата това са различните прибори, устройства, апарати, инструменти, материали, приспособения, както и друго техническо оборудване за събиране и изследване на доказателства, както и за целите на нак. и крим. регистрация...
nerven
12 0 0