Материали 1-10 от 110

Съпоставка и сравнение на българската и английската култура 11 стр.

Съпоставка и сравнение на българската и английската култура

Живеем в глобален свят и все по-често пътуваме по света, но променяме ли стереотипите си? А какво мислят чужденците за нас българите? Например, в Британската библиотека, в Лондон има един безценен старобългарски ръкопис – четириевангелието на цар Иван Але
messi
0 0
Kриворазбраната цивилизация между quotала туркаquot и quotала франкаquot или за проблемите на културната имунизация през българското Възраждане 4 стр.

Kриворазбраната цивилизация между "ала турка" и "ала франка" или за проблемите на културната имунизация през българското Възраждане

Осмислянето на културните контакти на българите със света е същностен проблем при разглеждането на българското Възраждане. В реалното историческо време абсолютната затвореност на един етнос и тоталното отхвърляне на чуждото е невъзможно...
aronn
0 0