10 стр.

Целта на логистиката е правилото на 7те П: подходящо количество, подходящо състояние на подходящия клиент с подходящи разходи, в подходящото време. Историята на логистиката може да се систематизира в няколко етапа на развитие ...
ivan40
13 0 0
Анализ и усъвършенстване мениджмънта на спедиторска фирма 99 стр.

Анализ и усъвършенстване мениджмънта на спедиторска фирма

В дипломна работа се анализира дейността на спедиторска фирма и се предлагат насоки за усъвършенстването и. Разработват се иновативни предложения за усъвършенстване и вземане на навременни мерки за увеличаване на конкурентоспособността на организацията...
ndoe
0 0 0
Анализ на логистичните дейности на фирма и възможности за тяхното подобряване 20 стр.

Анализ на логистичните дейности на фирма и възможности за тяхното подобряване

Теоретико-методологични основи на стопанската логистика: същност, логистични дейности, логистични вериги и системи. Анализ на логистичните дейности на фирма. Възможности за подобряване на логистичните дейности...
ivan40
93 11 0
Анализ на състоянието на логистичните дейности и тяхното управление в Нестле София АД 37 стр.

Анализ на състоянието на логистичните дейности и тяхното управление в “Нестле София” АД

“Нестле София” АД е частна акционерна компания с чуждестранен капитал - приемник на държавно дружество ШЗИ - София ООД - бившия завод "Малчика". Предметът на дейност на “Нестле София” АД е производство на бисквити
silviQ
0 0 0
Анализ на транспортна и складова система в индустриална фирма или складов център 16 стр.

Анализ на транспортна и складова система в индустриална фирма или складов център

Всеки склад представлява една система от елементи, между които има взаимна връзка и зависимост и които са обединени от обща цел – изпълнение функциите на складовете...
the_magicer
21 3 0