Материали 1-10 от 10

Логистика и устойчива икономика 6 стр.

Логистика и устойчива икономика

„Логистиката се дефинира като процес на стратегическо управление на придобиването, придвижването и съхранението на материали, резервни части и завършени стоки (и съпровождащите ги информационни потоци) в организацията и нейните маркетингови канали за изпъ
messi
0 0 0
Логистика и устойчива икономика 9 стр.

Логистика и устойчива икономика

Особено значение за пазарния успех на фирмите, през последните десетилетия се придава на физическото разпределение на готовата продукция от мястото на производство до точките на потребителско търсене.
messi
0 0 0
Логистика и устойчива икономика 7 стр.

Логистика и устойчива икономика

Логистиката като наука и практика е съществувала от далечното минало и е била позната и използвана в най-ранните си форми първо в Гърция, а после и в Рим. Задачата на тези, които се занимавали с логистика по онова време била да направляват движението на с
messi
0 0 0
Управлението на фирмената логистиа 88 стр.

Управлението на фирмената логистиа

Логистиката включва интеграцията на информация, транспорт, запаси, складове, манипулиране, опаковане и др. Всяка една от тези функционални области предлага разнообразие от организационни структури и дейности.
messi
0 0 0
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ РАЗХОДИ В ДИСТРИБУЦИОННАТА СИСТЕМА НА ФИРМА СЕКТРОН ООД ПЛОВДИВ 80 стр.

„ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ РАЗХОДИ В ДИСТРИБУЦИОННАТА СИСТЕМА НА ФИРМА „СЕКТРОН” ООД – ПЛОВДИВ”

През последните десет години в икономическото положение на България настъпват кардинални изменения. Те са свързани с преминаването от централизирано-планово към пазарно управление.
messi
0 0 0
Логистична верига - същност характеристика 10 стр.

Логистична верига - същност, характеристика.

Логистичната верига може да се изрази като линейно подреждане на множество физически или юридически лица – производители, посредници, търговци и др., осъществяващи логистични операции по довеждането на материалния поток от една логистична система до друга
messi
0 1 0
Характеристика и развитие на логистичния пазар в Република България 74 стр.

Характеристика и развитие на логистичния пазар в Република България

Логистиката е съвременна управленска дисциплина, която намира широко приложение в обучението по мениджмънт в развитите страни, наред с управлението на финансовите и човешки ресурси.
messi
0 0 0
СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА 94 стр.

СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА

Логистиката в стопанската сфера произлиза от военното дело. През 19 век швейцарки генерал Анри Жомини участвал във войните на Наполеон, написал през 1837 г. "Опре на военното изкуство ".Счита се че А.Жомини е родоначалник на Логистиката в управлението.
messi
0 0 0