Материали 1-10 от 10

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ РАЗХОДИ В ДИСТРИБУЦИОННАТА СИСТЕМА НА ФИРМА СЕКТРОН ООД ПЛОВДИВ 80 стр.

„ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ РАЗХОДИ В ДИСТРИБУЦИОННАТА СИСТЕМА НА ФИРМА „СЕКТРОН” ООД – ПЛОВДИВ”

През последните десет години в икономическото положение на България настъпват кардинални изменения. Те са свързани с преминаването от централизирано-планово към пазарно управление.
messi
0 0 0
Логистична верига - същност характеристика 10 стр.

Логистична верига - същност, характеристика.

Логистичната верига може да се изрази като линейно подреждане на множество физически или юридически лица – производители, посредници, търговци и др., осъществяващи логистични операции по довеждането на материалния поток от една логистична система до друга
messi
0 1 0
Предизвикателства пред изграждането на логистична система в България 108 стр.

Предизвикателства пред изграждането на логистична система в България

Логистиката се разглежда като метод на координация на дейностите в съвременните условия. Тя предоставя на ръководството на фирмата научно обосновани методи за повишаване...
gecata_maina
0 0 0
Анализ и усъвършенстване мениджмънта на спедиторска фирма 99 стр.

Анализ и усъвършенстване мениджмънта на спедиторска фирма

В дипломна работа се анализира дейността на спедиторска фирма и се предлагат насоки за усъвършенстването и. Разработват се иновативни предложения за усъвършенстване и вземане на навременни мерки за увеличаване на конкурентоспособността на организацията...
ndoe
0 0 0
Пищови по стопанска логистика 2 стр.

Пищови по стопанска логистика

Пищови върху първите 5 теми от конспекта по стопанска логистика. Определение, обект на логистиката, материални потоци във фирмата, логистични дейности, логистични разходи във фирмата и стратегически задачи на логистиката....
mOn
35 2 0
Съвременни технологии за рециклиране и логистика 3 стр.

Съвременни технологии за рециклиране и логистика

Съвременни технологии за рециклиране и логистика - доклад, представен на упражнения по стопанска логистика, съобразен с лекционния курс по стопанска логистика при проф. Филип Тодоров, УНСС....
nezabravima
19 0 0
Логистичната система 17 стр.

Логистичната система

Основната задача на логистиката е оптимизация на процеси,включително доставката на необходимите стоки или материали на точното място и време при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи...
loli
24 2 0