Материали 1-5 от 5

Роля и значение на складовете 8 стр.

Роля и значение на складовете

Складирането е логистична операция, състояща се в поддържанетона запасите на участниците в логистичния канал, обезпечаване насъхранение и охрана на тези запаси, рационалното им поместване(разположение) в склада, отчет, постоянно обновяване и безопасни мет
DMA
0 0 0
Теоретични основи на пластичната деформация 19 стр.

Теоретични основи на пластичната деформация

Обработването на металите чрез пластична деформация представлява съвкупност от методи и процеси за механично обработване на метални заготовки или детайли без отнемане на материал....
gecata_maina
6 0 0
10 стр.

Целта на логистиката е правилото на 7те П: подходящо количество, подходящо състояние на подходящия клиент с подходящи разходи, в подходящото време. Историята на логистиката може да се систематизира в няколко етапа на развитие ...
ivan40
13 0 0