Валцоване на металите 3 стр.

Валцоване на металите

Валцоването е начин за обработване чрез пластична деформация, при който металът се пропуска между два въртящи се валеца, разстоянието между повърхнинине на които е по-малко от първоначалната дебелина на образувания материал...
nerven
39 1 0