Материали 1-10 от 10

Заваряване спояване с твърд и мек припой запояване чрез химическо свързване 161 стр.

Заваряване, спояване с твърд и мек припой, запояване чрез химическо свързване

Заваряването е процес на неразглобяемо съединяване на металните изделия, чрез местното им нагряване до разтопено или тестообразно (пластично) състояние, без и с прилагане на механично усилие...
yovko32
9 3 0
Корозия на чугунени детайли 59 стр.

Корозия на чугунени детайли

Възстановяването на детайлите е съставна част от общия технологически процес на ремонт на машините. Неговата цел е чрез комплекс от технологически въздействия върху дефектните детайли да се възстанови напълно или частично техния ресурс и на тази основа...
gecata_maina
0 0 0