Материали 1-10 от 10

РЕГЛАМЕНТИ И СТАНДАРТИ В ПАРАКЛИНИЧНАТА БОЛНИЧНА ДЕЙНОСТ 31 стр. очаква одобрение

РЕГЛАМЕНТИ И СТАНДАРТИ В ПАРАКЛИНИЧНАТА БОЛНИЧНА ДЕЙНОСТ

Закони,подзакони,наредби,разпоред-би, нормативни актове в нашето законодателство, които узаконяват извършването на дадена дейност при определени условия
messi
0 0 0
Стенокардия гръдна жаба 8 стр.

Стенокардия (гръдна жаба)

Стенокардията е заболяване на сърдечния мускул и се разглежда като една от клиничните форми на т. нар. исхемична болест на сърцето, заедно с инфаркта на миокарда, внезапната сърдечна смърт, хроничното исхемично увреждане на миокарда със сърдечна недостатъ
messi
0 0 0
Кинезитерапия при увреда на naxillaris 4 стр. очаква одобрение

Кинезитерапия при увреда на n.axillaris

Раменният плексус е образуван от клончета основно на С5-С6-С7-С8 сегмента.Към петия сегмент се присъединява разклонение от С4,а към осмия сегмент се прибавя клонче разклонение от първия гръден сегмент.
messi
0 0 0
НАМАЛЯВАНЕ ПРОЦЕНТА НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ 13 стр.

НАМАЛЯВАНЕ ПРОЦЕНТА НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Вътреболничните инфекции представляват проблем, въпреки напредъка на медицината,епидемиологията и хигиената.Инфекциите ,с които пациентите могат да се заразят като получават здравни грижи, или престояват в болница се наричат Вътреболнични инфекции/ВБИ/.
messi
0 0 0
Коронавирусна инфекция етиология диагностика лечение и особености 16 стр.

„Коронавирусна инфекция – етиология, диагностика, лечение и особености”.

Новата коронавирусна инфекция (коронавирус, Covid-19 или коронавирусна инфекция) е група заболявания, причинени от новия коронавирус (2019-nCoV), който се появи през декември 2019 г., представи трудни задачи за здравните специалисти и лекарите
messi
0 0 0