Материали 11-18 от 8

Предизвикателствата пред българската стандартизация от пълноправното членство в европейските организации за стандартизация 20 стр.

Предизвикателствата пред българската стандартизация от пълноправното членство в европейските организации за стандартизация

СТАНДАРТИЗАЦИЯТА Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПОЛИТИКАТА, ПРОВЕЖДАНА ОТ СЪВЕТА И КОМИСИЯТА НА ЕВРОПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА...........
aronn
6 1 0
Новостите в международните счетоводни стандарти по примера на международни стандарти регламентиращи строителната дейност 8 стр.

Новостите в международните счетоводни стандарти по примера на международни стандарти, регламентиращи строителната дейност

Курсова работа по международни счетоводни стандарти на тема новостите в международните счетоводни стандарти по примера на международни стандарти, регламентиращи строителната дейност...
ndoe
9 1 0
Международни стандарти за финансови отчети 10 стр.

Международни стандарти за финансови отчети

Курсова работа, сравняваща пет национални счетоводни стандарта с пет международни счетоводни стандарта. Направена е сравнителна характеристика, като са изтъкнати основните прилики и разлики....
ndoe
22 3 0
Международни стандарти за финансови отчети 12 стр.

Международни стандарти за финансови отчети

Прилагането на международни счетоводни стандарти в България е породено от необходимостта от повишаване на надеждността на счетоводната информация. За улеснение на предприятията в нашата страна са разработени национални счетоводни стандарти за...
the_magicer
7 4 0
Сравнение между НСС и МСС 37 стр.

Сравнение между НСС и МСС

Основната цел на финасовите отчети и при двата стандарта е една и съща. За да се постигне тази цел, обаче, във финансовите отчети според мсс 1 се предоставя информация за предприятието относно активите, пасивите, собствения капитал...
admin
100 14 0
Сравнителна характеристика между НСС 1 и МСС 1 НСС 7 и МСС 7 и НСС 28 и МСС 28 15 стр.

Сравнителна характеристика между НСС 1 и МСС 1, НСС 7 и МСС 7 и НСС 28 и МСС 28

Целите на международния счетоводен стандарт 1 (мсс 1)и националния счетоводен стандарт 1 (нсс 1) напълно се припокриват и при двата стандарта главната цел е да се определи база за представяне...
admin
136 17 0